Droga Emigranta

35
Zwiedzanie

Losy emigrantów stanowią nieodłączną część historii i tożsamości Gdyni. Uczestnicy oprowadzania w bardzo dosłowny sposób podążą śladami podróżników sprzed kilkudziesięciu lat. Co niezwykle ważne, podczas tegorocznej edycji Open House Gdynia po raz pierwszy otworzymy dla zwiedzających budynek Dywizjonu!

Trasę rozpoczniemy we wspomnianym Dywizjonie, czyli dawnym Obozie Emigracyjnym, o którym opowie Anna Posłuszna. Obiekt, zwany też Etapem Emigracyjnym, to kompleks autorstwa Adama Paprockiego i Adama Kuncewicza. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miał stać się wzorcową maszyną obsługującą po 600 osób dziennie w tzw. strefie „brudnej” (obejmującej obsługę sanitarną) oraz 1300 osób w strefie „czystej” (charakter administracyjny). Realizacja zaledwie trzech z siedmiu planowanych elementów założenia znacząco odbiegła od wymagań zawartych w „Zapotrzebowaniu na budowę Obozu Emigracyjnego w Gdyni” pochodzącym z 1928 roku. Niemniej jednak jego architektura cechująca się surową elegancją zachwyca do dziś.

Kolejnym punktem na trasie będzie Dworzec Morski, do którego uczestnicy udadzą się autobusem. Okazały gmach z 1933 roku znajduje się przy Nabrzeżu Francuskim. Symboliczny adres Polska 1 trafnie oddaje emigracyjny aspekt budynku, który przez dekady obsługiwał takie transatlantyki, jak choćby MS „Batory” czy MS „Piłsudski”. Ten zdecydowanie modernistyczny obiekt z artdecowskim akcentem stał się ofiarą bombardowań portu z 1943 roku. W efekcie ataku zaburzona została harmonijna bryła budynku, który utracił część narożnika i ściany po stronie nabrzeża. Dworzec Morski został przywrócony do dawnej świetności dopiero w 2013 roku. Prace renowacyjne wiązały się także ze zmianą kubatury budynku, który został wyposażony w punkt widokowy wyprowadzony z Magazynu Tranzytowego niczym trap. Po zakończeniu oprowadzania uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia wystawy stałej Muzeum Emigracji. Przewodnikami po obiekcie oraz wystawie będą wolontariusze muzeum.


Ze względu na skomplikowane i długotrwałe procedury sprawdzające wstęp na teren Dywizjonu będzie możliwy wyłącznie dla osób posiadających polskie obywatelstwo.

Zwiedzanie zostanie objęte uprzednią rezerwacją. Warunkiem uczestnictwa w oprowadzaniu będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, którego numer został podany podczas rezerwacji.

Przed wejściem na teren jednostki wojskowej wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o zdeponowanie urządzeń korzystających z łącza internetowego. Podczas zwiedzania będzie możliwość wykonywania zdjęć aparatem fotograficznym, jednak wszystkie zostaną poddane autoryzacji przez pracowników Dywizjonu, dlatego prosimy o ograniczenie ich ilości do minimum.

obowiązują zapisy