Dawne Technikum Mechaniczne

5
Zwiedzanie

Zespół Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79 jest najstarszą placówką szkolnictwa zawodowego w Gdyni. Za rok będzie ona obchodziła swoje 90-lecie. Powstała jako Szkoła Handlu Morskiego i Techniki Portowej zaraz przekształcona na uczelnię typu wyższego, czyli Instytut Handlu Morskiego. Obecnie w budynku mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni.

Wybudowana obok Szkoły Morskiej przy ówczesnej Szosie Gdańskiej, według projektu znanego warszawskiego architekta Wacława Tomaszewskiego, jako jedna z trzech części szkół dla gospodarki morskiej, stanowiła zaplecze dla wielu wydziałów ogólnych, zawodowych i handlowych.

W sobotę po najskrytszych zakamarkach tego budynku oprowadzi uczestników Open House Gdynia Arek Brzęczek – absolwent tutejszego Technikum Mechanicznego.

5
ul. Morska 79

Sobota
26.05.2018

Godz. 14:00-16:00