Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni – koncert „The Spongers live”

9
Muzyka

Początki szkolnictwa muzycznego w Gdyni sięgają roku 1929. Wtedy to powstała pierwsza szkoła muzyczna, która działała do 1934 a jej następczyni do wybuchu II wojny światowej. Reaktywowana tuż po wojnie, upaństwowiona w 1949, w 1962 otrzymała imię Zygmunta Noskowskiego, które nosi do dziś. Wyedukowała kilka pokoleń muzycznie uzdolnionych gdynian, z jej murów wyszło wielu znakomitych koncertujących muzyków, dyrygentów, pedagogów oraz profesorów akademii muzycznych a uczniowie i absolwenci zdobywają laury na krajowych i międzynarodowych konkursach
W ramach muzycznej edycji festiwalu Open House Gdynia utalentowani uczniowie Szkoły Muzycznej zapraszają Was na plenerowy koncert „The Spongers live”

W tym roku, w celu zminimalizowania ryzyka, nie drukowaliśmy papierowych programów. Format pdf możecie pobrać stąd . We wszystkich lokalizacjach zamkniętych obowiązują zapisy i podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne będzie wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. Wypełnione oświadczenie zostawcie wolontariuszom w Infoboksie lub w pierwszej lokalizacji, którą odwiedzicie.